HANUMAN CHALISA TELUGU PDF DOWNLOAD|హనుమాన్ చాలీసా మంత్రం ఏమిటి?

By SHIVAM KASHYAP

Published on:

హలో ఫ్రెండ్స్,

హనుమాన్ చాలీసా హనుమాన్ దేవుడు గురించి ప్రసిద్ధి పొందిన ఒక తెలుగు కృతి. ఈ చాలీసాలో పవనపుత్రుడు అన్జనాదేవితో జన్మించాడు. ఆయన ఒక విశాల శక్తి యొక్క ప్రతీకం. ఆయను త్యాగరాజు అని కూడా పిలవబడ్డారు.

ఆయను సేవించడం తెలుగు జనాభావాలకు తుండు పరిచయం ఉంది. ఈ చాలీసాలో హనుమాన్ దేవుని గుణాలు మరియు ప్రభావాన్ని చెప్పడం ద్వారా దేవోత్సాహం పొందవచ్చు. ఈ చాలీసాను దేవోత్సాహం పొందడానికి రోజువారీ పఠనం చేసి హనుమాన్ దేవుని కృపకను పొందవచ్చు.

ఈ చాలీసాలో హనుమాన్ దేవుని ప్రభావాన్ని వివరిస్తూ, ఆయను ఎంత శక్తివంతమైన దేవుడో తెలుసుకోవడం కలుగజేస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పొందుపాటి భక్తుల జీవితంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దానిని ఉచితంగా పఠనం చేయడం ద్వారా సమస్త శుభాలు పొందవచ్చు.

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో ఇక్కడ ఉంది:

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ్ను నుమాను ముఖ రునావతారీ । శ్రీ రామ దూత అతులిత బల ధామా ॥ అంజని పుత్ర పవన సుత నామా । మహా బీర బిక్రమ బజ్రంగీ ॥

కుమతి నివార సుమతి కే సంవారీ । కంచన వరణ విరాజ సువేశా ॥ కానన కుండల కుంచిత కేషా । హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజా ॥

కాన్తే భజత కంఠ ధారా । కాన్తి భజత జనమన రాధా ॥ అసుర నికందన రామ దుత రావణ సంహారీ । భూషణ భూషిత దివ్య దేహ దేహీ ॥

బోలో బైకుంఠ జాయి హనుమాన్ కీ । జయ శ్రీ రామ జై శ్రీ రామ ॥ జయ జయ శ్రీ రామ ॥

హనుమాన్ చాలీసా

బల బుధి బిద్యా దేహూ మోహి హరహు కలేసా ।

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ॥

జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ।

రామ దూత అతులిత బల ధామా ॥

అంజని పుత్ర పవన సుత నామా ।

మహా బీర బిక్రమ బజ్రంగీ ॥

కుమతి నివార సుమతి కే సంవారీ ।

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ॥

కానన కుండల కుంచిత కేషా ।

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజా ॥

శంకర సువన కేశరీ నందన ।

తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥

విద్యావాన్ గుణీ అతి చాతుర్య రామ కాజ కరీబోలో రామపథ సదా సుఖదాఈ ॥

చరణౌ రఘువర భక్తి పాఈ ।

జనక సుత పావన సుదాఈ ॥

సంకట మోచన కృపాల దిందైఆన్ ।

సుమతి కే స

పవన తనయ సంజీవన విమానా ॥

రామదూత అతులిత బల ధామా ।

అంజని పుత్ర పవన సుత నామా ॥

మహా బీర బిక్రమ బజ్రంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంవారీ ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।

కానన కుండల కుంచిత కేషా ॥

HANUMAN CHALISA TELUGU PDF DOWNLOAD|హనుమాన్ చాలీసా మంత్రం ఏమిటి?

శ్రీ హనుమాన్ ఆరతి

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ, నిజమన ముకురు సుధారి । బరనఉం రఘుబర బిమల జసు, జో దాయకు ఫల చారి ॥

బుద్ధి హీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహూ మోహిం హరహు కలేశ వికార ॥

జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥

రామదూత అతులిత బళధామా । అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥

మహావీర విక్రమ భజ్రంగీ । కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥

కంచన బరన బీర సుబేర భాజనే । తేజ ప్రతాప మహా జగ వందనే ॥

విద్యావాన్ గుణీ అతి చాతుర్య రమేషం । రామకాజ కరుణా ప్రతి

జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥

తుమ్హరో మన్త్ర విభీషణ మానా । లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥

యుగ సహస్ర జోజన పర భాను । లీల్యో తాహి మధుర ఫల జాను ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ । జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే । సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥

రామ దుఆరే తుమ్హరే జై రామ । తేకే దాస సకల తుమ్హారే కామ ॥

హుంమన మహా ప్రభవు జై కేస । జై శ్రీ రామ దూత కృపా నిధాన కేస ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ । కృపా కరో గురు దేవ కీ నాఈ ॥

HANUMAN CHALISA TELUGU PDF DOWNLOAD|హనుమాన్ చాలీసా మంత్రం ఏమిటి?

READ MORE :- BHAGAVAD GITA IN KANNADA PDF DOWNLOAD

Leave a Comment